RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA
biura Verdo Nieruchomości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy:

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Verdo Lech Rogacki, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zagony 18A, Tel. 737320017, Email: biuro@verdom.pl. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

CEL PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

ODBIORCY DANYCH: Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby, zainteresowane nabyciem, zbyciem, najmem czy też wynajmem nieruchomości oraz inne podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości. W tym celu Państwa dane są przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami Biuro Verdo Lech Rogacki w zakresie niezbędnym do skojarzenia stron transakcji i doprowadzenia do jej finalizacji. Nie planujemy przekazania Państwa danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości (np. przygotowanie umowy notarialnej, konieczność wystawienia dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje), z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

UPRAWNIENIA: Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: Tel. 7373220017, biuro@verdom.pl.

SKARGA: Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

WARUNEK WYKONANIA UMOWY: Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości.

PROFILOWANIE: Państwa dane w trakcie współpracy z Verdo Lech Rogacki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.