Unsere Partner

Um die höchste Qualität unserer Dienstleistungen zu gewährleisten, arbeiten wir ständig zusammen mit

  • Notare

  • Anwälte

  • Gutachter

  • Banken

  • Finanzberater

  • Bauunternehmen

Wir kooperieren

European Association of Real Estate Professions (CEPI) – główne europejskie stowarzyszenie specjalistów rynku nieruchomości i zarządców nieruchomości. www.cepi.eu

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości (DOSPON)
www.dospon.pl

Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) –  związek samorządnych organizacji  posiadających osobowość prawną założony w 1995 r. www.pfrn.pl

LocumNet Online – program dedykowany dla biura pośrednictwa nieruchomości wraz z siecią wymiany ofert miedzy biurami
www.locumnet.pl